Izjava o povjerljivosti

 1. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici Centar faktor d.o.o. odnosno na one podatke koji se prikupljaju prilikom ostalog poslovanja vezano uz djelatnost Centar faktor d.o.o. i koje su prikupljene i pohranjene u bazama podataka Centar faktor d.o.o.

 2. Centar faktor d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika.

 3. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pročitajusve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Centar faktor d.o.o.koristi i iz kojeg razloga prikuplja i kako ih koristi.

 4. Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati email poruku na adresu voditelj@centarfaktor.eu

 5. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) kao i fizičke osobe kod Korisnika da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Upućuju se Korisnici (pravne osobe) da obavijeste fizičke osobe kod Korisnika vezano uz sadržaj ove Izjave i pravne posljedice. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice Centar faktor d.o.o.Korisnik kao i fizičke osobe kod Korisnika potvrđuju da su pročitali, razumjeli i da se slažu sa svim uvjetima povjerljivosti podataka, načinom obrade podataka i načinima uporabe internetske stranice te ostalih postupaka u okviru poslovanja.

 6. Ukoliko se Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod pravne osobe ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ih da napuste, ne pristupaju i ne koriste Internetsku stranicu odnosno da ne sudjeluju u ostalim postupcima u okviru poslovanja Centar faktora d.o.o.

 7. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Centar faktor d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.

 8. Svaki Korisnik (pravna osoba ) odnosno fizička osoba kod Korisnika sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika (pravne osobe) odnosno fizičke osobe kod Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik (pravna osoba) odnosno fizička osoba kod Korisnika potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

 9. Centar faktor d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Korisnika (pravnu osobu) odnosno fizičku osobu kod Korisnika. Kada se Korisnik (pravna osoba)odnosno fizička osoba kod Korisnika uključi u određene aktivnosti na Centar faktor d.o.o. Internetskoj stranici, kao što su , naručivanje usluga, ispunjavanje kontakt obrasca, slanje povratnih informacija, Centar faktor d.o.o. može zatražiti pružanje određenih informacija osebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa,telefonski broj i datum rođenja, scan osobne iskaznice fizičke osobe kod Korisnika.

 10. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ili fizička osoba kod Korisnika ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja je zahtijevana, neće mu biti dopuštenouključivanje u tu aktivnost, kao ni daljnje aktivnosti.

 11. Centar faktor d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizička osobe kod Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i usituaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

 12. Osobne podatke će Centar faktor d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, internu analizu podataka,Centar faktor d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika s pružateljima usluga distribucije za slanje zemaljske pošte i e-mailpošte.

 13. Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Centar Faktor d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih podataka odnosno osobnihpodataka slanjem e-mail poruke na voditelj@centarfaktor.eu U toj e-mail poruci korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti, izmijeniti ili izbrisati.

 14. Kao uvjet poslovne suradnje Centar faktor d.o.o. traži dozvolu Korisnika odnosno fizičke osobe kod Korisnika za slanje Administrativne e-mail poruke. Ukoliko Korisnik odnosno fizička osoba Korisnika ne želi primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na voditelj@centarfaktor.eu

 15. Zaštitu podataka Centar faktor d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Korisnik mora uzeti u obzir da niti jedan prijenos podataka putem Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Centar faktor d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Centar faktor d.o.o Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane

 16. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti Centar faktor d.o.o. Internetsku stranicu. Centar faktor d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije bilo koga tko jemlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Zagreb,svibanj 2018.